Productie optimalisatie is noodzaak

De wereld voor MKB productiebedrijven in de maakindustrie is ongekend snel aan het veranderen. Nieuwe technologieën doen hun intrede, duurzaam produceren wordt steeds belangrijker, klantwensen worden steeds uitdagender en de beschikbaarheid van technische medewerkers wordt steeds lastiger.

Productie optimalisatie is dan ook voortdurend noodzakelijk. Meer doen met dezelfde mensen door niet harder maar slimmer te werken is dan de uitdaging. Dat gaat niet alleen bereikt worden door het gebruik van nieuwe of verbeterde productielijnen, nieuwe software pakketten, verdergaande automatisering of het gaan benutten van aanwezige data. Het is vooral van cruciaal belang om alle medewerkers te betrekken bij de te nemen verbeteracties. Pas dan zal er een cultuur ontstaan waar het voortdurend optimaliseren van de productieprocessen maximaal tot zijn recht kan komen.

Productie Platform Friesland

Het doel van Productie Platform Friesland is om met collega productiemanagers in contact te komen en op een informele manier kennis en ervaring te delen. Dit doen we door een jaarlijks programma van bijeenkomsten en praktische trainingen samen te stellen. Bij voorkeur vinden deze plaats bij een productiebedrijf.

Het programma voor 2024 wordt op dit moment weer samengesteld. Hoewel de bijeenkomsten en trainingen plaats vinden in Friesland staat deelname ook open voor geïnteresseerde bedrijven van buiten de provincie.

 

 

 Bij o.a. de volgende bedrijven is gewerkt aan productie optimalisatie:
                          

 Zij gingen je al voor: